គុណប្រយោជន៏សំខាន់ៗនៃតែបៃតងGreentea

270

តែបៃតងមានគុណប្រយោជន៏សំខាន់ណាស់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជា៖

  1. ប្រឆាំងទៅនឹងជម្ងឺមហារីក
  2. ជួយបន្ថយជាតិកូលេស្តេរ៉ុល
  3. ការពារការពុកធ្មេញ
  4. ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺបេះដូង
  5. ជួយការពារពីជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
  6. ជួយឪ្យចរន្ដឈាមដើរស្រួល
  7. ការពារពីជម្ងឺវង្វេង
  8. ជួយឪ្យសាច់ស្អាត
  9. ជួយឪ្យផ្លូវដង្ហើមល្អ
  10. ជួយបន្សាបជាតិពុល។