អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៧នាក់ទៀត

152

(ស្វាយរៀង)៖  រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១៧បន្ថែមទៀត ភាគច្រើនជាកម្មករ-កម្មការិនីរោងចក្រ។

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានបញ្ជាក់ថា កន្លងមកខេត្តស្វាយរៀងបាន រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៩៣០នាក់ ស្រីចំនួន៥៤៧នាក់ ករណីជាសះស្បើយចំនួន៤៦៣នាក់ ស្រីចំនួន២២២នាក់ ករណីកំពុងព្យាបាលចំនួន៤៦០នាក់ ស្រីចំនួន៣២៣នាក់ និងករណីស្លាប់ចំនួន៦នាក់ ស្រី២នាក់៕

សម្រាប់ខ្លឹមសារលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ដូចខាងក្រោម៖