ថៃបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២,៦៨០ករណី និងស្លាប់ចំនួន ៣៥នាក់ទៀត 

143

បាងកក៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃពុធនេះ បានរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៣៥នាក់ទៀត និង អ្នកឆ្លងថ្មីៗចំនួន២,៦៨០ករណីផងដែរ។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post