សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យ បង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិ ដើម្បីសម្រួល និងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកៀរគរចំណូល និងការពារសន្តិសុខជាតិ

57

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៉ីនធឺណិតជាតិ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកៀរគរចំណូល និងការពារសន្តិសុខជាតិ​ រួមទាំងសម្រួល និងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈនេះ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖