ថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៧នាក់ ជាលក្ខណៈសហកមន៍

171

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការរកឃើអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន១៧នាក់ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះមានករណីវិជ្ជមាន ក្នុង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» មានចំនួន១៥នាក់។ និងមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់បន្ថែម។

នៅថ្ងៃនេះផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាស ពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣នាក់ជាសះស្បើយផងដែរ៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម: