អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល១ថ្ងៃ ជាង៨ម៉ឺននាក់ និងអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាង ២,២៤៦នាក់

102

គេហទំព័រ Worldometers នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានចេញផ្សាយពីករណីចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល១ថ្ងៃ ជាង៨ម៉ឺននាក់ និងអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាង ,២៤៦នាក់។

ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះ នាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់២៩,១៣៦,៩១២ករណី ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន ៥២៣,០៨២នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងសរុប ១៩,៥៣៤,០៦៨នាក់៕