តស់! មកស្គាល់ស្លាកលេខយាន្តយន្តនៅកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥០ មកដល់ឆ្នាំ២០២០នេះ តើមានប៉ុន្មានដំណាក់កាល?

103
Download App CHN

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានផលិតវីដេអូឃ្លីបមួយ បង្ហាញពីការវិវត្តស្លាកលេខយានយន្តនៅកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥០ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលមានចំនួន៧ដំណាក់កាល។

តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនេះរបស់ក្រសួងសាធារណការ បានឱ្យដឹងថា ការវិវត្តជាច្រើនដំណាក់កាល របស់ស្លាកលេខសម្គាល់យានយន្តនៅកម្ពុជា បណ្តាមកពីការផ្លាស់ប្តូរ របបគ្រប់គ្រងប្រទេស ក៏ដូចជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនយានយន្ត ដែលចរាចរណ៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម នៃស្លាកលេខយានយន្តនៅកម្ពុជា៖

11/01/2020-ការវិវត្តផ្លាកលេខយានយន្តនៅកម្ពុជា

:::តើការវិវត្តផ្លាកលេខយានយន្តនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥០ មកដល់បច្ចុប្បន្ន មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?:::សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ការវិវត្តផ្លាកលេខយានយន្តនៅកម្ពុជា!!!

Posted by ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT on Friday, January 10, 2020