ស្លាប់៦នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាល៦នាក់ ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ

73
Download App CHN

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ហេតុការណ៍ថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសចំនួន៨លើក បណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់៦នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាល៦នាក់៕