ខ្លាចយុវវ័យវង្វេងថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ អាជ្ញាធរព្រមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងក្លឹបកម្សាន្តនានា មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនីតិជន ចូលស្នាក់នៅជាដាច់ខាត…

69
Download App CHN

(ព្រះវិហារ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារ ព្រមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងក្លឹបកំសាន្តនានានៅក្នុងខេត្ត មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនីតិជនចូលស្នាក់នៅជាដាច់ខាត លើកលែងតែជាលក្ខណៈគ្រួសារ។

ប្រសិនបើករណីនេះ កើតមានឡើងអាជ្ញាធរ និងធ្វើការបិទទីតាំងភ្លាមៗតែម្តង ហើយប្រសិនបើសមត្ថកិច្ច រកឃើញនូវបទល្មើសផ្សេងៗ ដែលកើតមានចំពោះអនិតិជននោះ ម្ចាស់ទីតាំង និងអ្នកប្រព្រឹត្ត នឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។

ចង់ជ្រាប់ច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមនេះ៖