ប្រវត្តិ ជ្រោយចង្វា តាមរយៈលោក ហ្រ្វង់ស្វ័រ ម៉ាទីនី

91
CMA_LongBanner

ប្រវត្តិជ្រោយចង្វា តាម ហ្រ្វង់ស្វ័រ ម៉ាទីនី លោកបានលើកឡើងថា “ជ្រោយចង្វានេះ បានជាគេហៅថា ជ្រោយចង្វា ពីព្រោះ ចាមជ្វា ដែលជាអ្នកនេសាទត្រី កាលណាបើពួកគេបង់បានត្រីនោះមកកាលណាហើយ ពួកចាម តែងតែយកត្រីចង្វាមកលក់នៅត្រង់ជ្រោយនេះ។ អ្នកមកទិញត្រី ក៏សន្មត់ឱ្យទីនោះជាឈ្មោះជ្រោយនេះថា ជ្រោយចង្វា រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះតែម្តង។

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close