នេះជាប្រភេទនំខ្មែរ ដែលបង្ហាញពីតម្លៃមួយនៃអត្តសញ្ញាណជាតិ ថាខ្មែរមាននំរបស់ខ្លូនច្រើនណាស់

109
CMA_LongBanner

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

ប្រភេទនំខ្មែរ

បទពាក្យ ៧

នំខ្មែរនំម៉ែបង្កើតមក               

លីវយីគោកធ្លកម្ចាស់ក្សត្រិយ៍   

ស្ដេចដំបូងគេដ៏ល្បាញល្បី       

គ្រងទឹកគ្រងដីថែប្រជា។

នំខ្មែរមានរសឆ្ងាញ់ពិសា         

តំណាងដូនតាពីសួគ៌ា   

បានហូបនំខ្មែរគាប់ទ័យា         

នាំភាពរមនាសុខសួស្ដី។

នំខ្មែរមានអ្វីខ្លះទៅមិត្ត?           

កវីសូមគិតគូរស្រដី   

បង្ហាញប្រាប់ញាតិទាំងប្រុសស្រី  

ខំឈ្លកលកលៃបង្ហាញប្រាប់។

[…]

No automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: food and text

 

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close