ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំជូនដល់សាធារណជៈនទូទៅ ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពនៅអំឡុងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់

63

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំជូនដល់សាធារណជៈនទូទៅ ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពនៅអំឡុងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់អំឡុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ឬអាចយូរជាងនេះ ណៈភាគច្រើនអាចបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដែលមិនត្រូវនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ និងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួន ក៏ដូចជាគ្រួសារផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីណែនាំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង ដើម្បីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងក្រុមគ្រួសារ ចៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនោះ ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការការពារសុខភាព នៅអំឡុងពេលមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំង៕

 

 

CMA_LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close