សម្ដេច ហ៊ុន សែន៖ បក្សប្រឆាំងធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏បាន កុំតែបំពានច្បាប់ខ្មែរ

113
CMA_LongBanner

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេច ហ៊ុន សែន​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានប្រកាសម្ដងទៀតថា សម្ដេច មិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនខ្វល់ចំពោះសកម្មភាពគណបក្សប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែរ តែកុំឱ្យតែធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ ព្រោះច្បាប់បង្កើតឡើងសម្រាប់មានចំណាត់ការទៅលើអ្នកល្មើស ។

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបលើកទី៣ ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឆ្នាំ ២០១៩ សម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បន្តមិនតបតជាមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងណាមួយឡើយ ។

យ៉ាងណា សម្ដេចថា អ្នកណាចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅ តែកុំបំពានច្បាប់ខ្មែរ ព្រោះគេមានបង្កើតច្បាប់ខ្មែរ និងអាជ្ញាធរមកដើម្បីចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ ។

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close