កម្មវិធីសិក្សាដែលកំពុងល្បីល្បាញបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយ CMA Cambodia Mental Arithmetic !!!

148

ចង់ឱ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការគណនាលេខបានលឿនរហ័សទេ សូមប្រញាប់នាំពួកគាត់ចុះឈ្មោះចូលរៀនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាល CMA Mental Arithmetic ទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ។

កម្មវិធីសិក្សាដែលកំពុងល្បីល្បាញបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយ!!!

កុមារសិក្សាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាល CMA Cambodia Mental Arithmetic នឹងទទួលបាន៖

១. ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលទាំងសងខាង

២. សមត្ថភាពចងចាំបានល្អ

៣. សមត្ថភាពអង្កេត និងស្តាប់បានល្អ

៤. ផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អ

៥.គំនិតច្នៃប្រឌិត និងភាពបត់បែនខ្ពស់

៦. សម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ

៧.គណនាលេខនព្វន្តស្ទាត់ជំនាញ

៨. ភាពឆ្លាតវៃ

៩.ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯង៕

CMA

ចង់ឱ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការគណនាលេខបានលឿនរហ័សទេ សូមប្រញាប់នាំពួកគាត់ចុះឈ្មោះចូលរៀនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាល CMA Mental Arithmetic ទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ។

Posted by CHN Channel News on Friday, January 25, 2019

CMA_LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close