រឿងផ្កាយមារ ជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរថ្មីមួយប្លែក ទាំងសាច់រឿង ទាំងការស្លៀកពាក់ នឹងចាក់​បញ្ចាំង​លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ !!!

34

ផ្កាយមារ ជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរថ្មីមួយប្លែក ទាំងសាច់រឿង ទាំងការស្លៀកពាក់ ពិតជាធ្វើអោយចក្ខុអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាប់ចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើយ។ ជាពិសេស មានការចូលរួមសម្តែងពីតារាល្បីៗ ដូចជា លោកទេព រ៉ាន់ដារ៉ូ កញ្ញា តូតា លោក ញែម សុគន្ធ និងតារាជាច្រើនដួងថែមទៀតផង។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។ សូមអរគុណ !

ផ្កាយមារ ជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរថ្មី

ផ្កាយមារ ជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរថ្មីមួយប្លែក ទាំងសាច់រឿង ទាំងការស្លៀកពាក់ ពិតជាធ្វើអោយចក្ខុអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាប់ចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើយ។ ជាពិសេស មានការចូលរួមសម្តែងពីតារាល្បីៗ ដូចជា លោកទេព រ៉ាន់ដារ៉ូ កញ្ញា តូតា លោក ញែម សុគន្ធ និងតារាជាច្រើនដួងថែមទៀតផង។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។ សូមអរគុណ !

Posted by CHN Channel News on Sunday, February 10, 2019

CMA_LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close