ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បះ ចេញសេចក្តីអំពាវនាវទៅនឹងថ្ងៃទី១៤ កុម្ភៈ ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់

45

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់មាតា បិតា អាណាព្យាបាល សមត្ថកិច្ចពាក់ ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ជាពិសេសយុវជន ដោយបានបង្ហាញនូវសេចក្តីព្រួយ បារម្ភ ដែលទិវានេះបាននឹងកំពុងជ្រៀតចូលមកក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជន បណ្តាលឱ្យមនុស្សមួយចំនួនបានទទួលយក និងប្រើប្រាស់ដោយភាពភ័ន្តច្រឡំ នាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិទៀតផង។

សូមអានសេចក្តីអំពាវនាវមានដូចខាងក្រោម៖

CMA_LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close