ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈនេះ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ តាមស្ថានីយនៅកម្ពុជា នឹងមានការប្រែប្រួល…

87
CMA_LongBanner

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមតម្លៃ លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍​ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩បានឲ្យដឹង ថាប្រេងសាំងធម្មតា មានតម្លៃ៣៤០០រៀល និង​ប្រេង​ម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣ ៤៥០រៀលក្នុង១លីត្រ។ ខណៈកាលពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ សាំងធម្មតាក្នុង១លីត្រ តម្លៃ៣៣៥០រៀល និងប្រេង​ម៉ាស៊ូត​ ៣៤០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

ដើម្បី​កាន់​តែ​លម្អិត​ សូមអាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close