លំហាត់នាគ​មាស​ឆ្នាំ២​០១៩​រវា​ងកងទ័ពកម្ពុជា និង​កងទ័ព​ចិន​ បានចាប់ផ្តើម​ជា​ផ្លូវ​ការហើយ ​ចាប់​ពីថ្ងៃ ទី១៣​ដ​ល់ថ្ងៃទី២​៧ ខែមី​នា

62
CMA_LongBanner

កំពត៖ លំហាត់នាគ​មាស​ឆ្នាំ២​០១៩​រវា​ងកងទ័ពកម្ពុជា និង​កងទ័ព​ចិន​ បានចាប់ផ្តើម​ជា​ផ្លូវ​ការហើយ ​ចាប់​ពីថ្ងៃ ទី១៣​ដ​ល់ថ្ងៃទី២​៧ខែមី​នា ឆ្នាំ២០១៩​ ។

លំហាត់​នាគ​មាសឆ្នាំ២០១៩ គឺធ្វើនៅទី​លានបាញ់​គ្រាប់ពិត​ សាលា​ហ្វឹក​ហ្វឺន​តេជោ​សែន​ជុំគីរី​របស់​កងពល​តូច​លេខ​៧០​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ត្រពាំង​វែង ​ឃុំត្រពាំងរាំ​ង​ ស្រុកជុំគីរី​ ខេត្តកំពត​។

លំហាត់​នេះ គឺ​ជា​លំហាត់​នាគមាសលើ​កទី៣ ​ហើយរ​វាង​កងទ័ព​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ដែល​បានធ្វើឡើ​ងចាប់​តាំង​ពីឆ្នាំ២០១៦​មក​។
លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺននេះ​ មានភាគីក​ងទ័ពរំដោះ​ប្រជាជន​ចិន​ចូលរួម​ចំនួន២៥២នាក់ និង​ភាគីកម្ពុជា​ចំនួន២.៥៤២​នាក់​ក្នុង​នោះមាន៖​ កម្លាំង​ធ្វើលំហាត់​ចំនួន​៣៨២នាក់​, កម្លាំ​ងបម្រើការ​ក្នុង​លំហាត់​ចំនួន​៤៤៨នាក់,​ កម្លាំង​ចូល​រួមក្នុ​ងពិ​ធីបើក​-បិទ ​ចំនួន​១.៦៨៥​នាក់​៕

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close