កងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា បំពេញបេសកកម្ម ក្រោមឆត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ ក្រោមដំបូលសន្តិភាពជូនពិភពលោក

127
CMA_LongBanner

សកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ និងការផ្តល់ជំនួយដោយបេះដូងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈម និងគ្រោះថ្នាក់ អសន្តិសុខ អាកាសធាតុ ជំងឺនៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មក៏ដោយ ក៏កងទ័ពកម្ពុជា មិនរុញរាឡេីយ រួមគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ និងមាតុភូមិ🇰🇭

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close