សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ថែរក្សាសុខភាព កុំឱ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

30

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ថែរក្សាសុខភាព កុំឱ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

យោងតាមព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អំពី Covid-19 នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

– ចំនួនអ្នកឆ្លង៖ ២២៥នាក់

– ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៤៧នាក់

– ចំនួនអ្នកស្លាប់៖ គ្មាន

បញ្ជាក់៖ ព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់បន្ថែម។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី សម្តេចតែងតែខ្វល់ខ្វាយជាប្រចាំអំពីជម្ងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 និងសុខភាព សន្តិភាពនៃប្រជាជនរបស់លោក៕