លើកដៃអង្វរសំពះប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីសុខទុក្ខ និងសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ

232

ដោយសេចក្តីគោរពប្រណិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ ចំពោះសម្តេច​តេជោ​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ …តេីបងប្អូនមានអាណិតសម្តេចទេ​???សូមមេត្តាអាណិត សម្តេចតេជោ​ផង លោកខំលេីកដៃសំពះអង្វរខ្មែរមួយនគរព្រោះចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខ ធ្វើការយប់ថ្ងៃមិនដែលស្រណុក ឱ្យតែរាស្ត្រសុខលោកអស់ចិត្តហើយ។

សូមមេត្តា​ កុំដេីរអី​ សូមមេត្តាកុំជួបជុំគ្នាអី​ សូមមេត្តាអាណិត​សុខភាពខ្លួនឯង​ សូមមេត្តាអាណិតរាជរដ្ឋាភិបាលផង…កុំបានសប្បាយមួយពេល​ ហេីយនាំទុក្ខសោករោគា​COVID-19 មកដាក់ខ្លួន​ ហេីយទម្លាក់បន្ទុកមកលេីរារដ្ឋាភិបាល…,សូមអង្វរៗៗៗ