កូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ផ្ដេីមផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជាង ១១ពាន់លានដុល្លារ ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះពីជំងឺCOVID-19

96

សេអ៊ូល៖ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានចាប់ផ្តើមចំណាយមូលនិធិ សង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១៤,៣ ពាន់ពាន់លានវ៉ុន (១១,៦៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-១៩នេះ។

រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១ លានវ៉ុនដល់គ្រួសារនីមួយៗ ដែលមានសមាជិក ៤ នាក់ឬច្រើនជាងនេះ ៨០០.០០០ វ៉ុនដល់មនុស្ស ៣ នាក់គ្រួសារ ៦០០.០០០ វ៉ុនដល់មនុស្សពីរគ្រួសារ និង ៤០០.០០០ វ៉ុនដល់គ្រួសារដែលមានមនុស្សតែម្នាក់។

រដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សប្តាហ៍មុនបានអនុម័ត សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិកាបន្ថែម ដែលផ្តោតលើការទូទាត់ប្រាក់ជំនួយ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដល់ប្រជាជនចំនួន ២១,៧១ លានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេស៕