ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺCOVID-19 នៅលើពិភពលោកកើនឡើង ៣០ម៉ឺននាក់ និងអ្នកឆ្លងជាង ៤.៥លាននាក់

79

(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃស្រុក ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៤,៥២១,១៧៤ករណីហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣០៣,០៧០នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១,៧០២,១១៣នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១,៤៥៦,៧៤៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៨៦,៩០០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣១៧,៩៨៨នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖