ជួយស៊ែរបន្តផង! ដំណឹងបាត់ក្មេងស្រីមានភិនភាគក្នុងរូប បើបងប្អូនបានជួបសូមជួយទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ ០៩៨ ៨៩ ៧៤ ០០

151

ភ្នំពេញ៖ មានករណីបាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ ពៅ ចាន់ស្រីណុច ភេទស្រីអាយុ១៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅហ្គ្រេនភ្នំពេញ បានចេញបាត់ពីផ្ទះនៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២យប់ មិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេ ។ បើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញក្មេងស្រីដូចមានភិនភាគក្នុងរូបនេះ សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ៕

 

០៩៨ ៨៩ ៧៤ ០០