នៅលើពិភពលោក អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺCOVID-19 កើនឡើង ៣២ម៉ឺននាក់ និងអ្នកឆ្លងជាង៥លាននាក់

89

(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៤,៩៨២,៨៥៨ករណីហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣២៤,៥២៣នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១,៩៥៦,៣៤៦នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១,៥៧០,៥៦៦នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៩៣,៥២១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៦១,១៦៥នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖