ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងលោក កែវ សុធា…

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ទេរ និងតែងតាំងលោក កែវ សុធា…
ព័ត៌មានលំអិត

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងឯកឧត្ដម គឺ ប៊ុណ្ណារ៉ា វីរៈព្រះរាជអាជ្ញា ថ្នាក់លេខ១…

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងឯកឧត្ដម គឺ ប៊ុណ្ណារ៉ា វីរៈព្រះរាជអាជ្ញា ថ្នាក់លេខ១…
ព័ត៌មានលំអិត

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងឯកឧត្ដម វង្ស ប៊ុនវិសុទ្ធ វីរៈព្រះរាជអាជ្ញា ថ្នាក់លេខ៣…

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងឯកឧត្ដម វង្ស ប៊ុនវិសុទ្ធ វីរៈព្រះរាជអាជ្ញា ថ្នាក់លេខ៣…
ព័ត៌មានលំអិត

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ទេរភារកិច្ចឯកឧត្ដម ច្រឹង ខ្មៅ ពីព្រះរាជអាជ្ញា…

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ទេរភារកិច្ចឯកឧត្ដម ច្រឹង ខ្មៅ ពីព្រះរាជអាជ្ញា…
ព័ត៌មានលំអិត

ឯកឧត្ដម តុប ឈុនហេង ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ៦…

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្ដម តុប ឈុនហេង ត្រូវបានព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ៦…
ព័ត៌មានលំអិត

ឯកឧត្ដម កោ វណ្ឌី ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ៦…

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្ដម កោ វណ្ឌី ត្រូវបានព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ៦…
ព័ត៌មានលំអិត

ឯកឧត្ដម កែ សាខន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ១…

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្ដម កែ សាខន ត្រូវបានព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ជាឧត្ដមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ១…
ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីការពាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់បេក្ខជន អ៊ឹម ចំរ៉ុង…

ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣០នាទីព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ហៅកាត់ UI…
ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីការពាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ របស់បេក្ខជន ជុំ សាអែម…

ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ហៅកាត់ UI…
ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីការពាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ របស់បេក្ខជន យី ទិត្យសាធកុរមី…

ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩ៈ៣០នាទីព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ហៅកាត់ UI…
ព័ត៌មានលំអិត