មានប្រុស ៩នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការក្រឡាប់

517
UI Promtion 2021
បើអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រ សូមកុំបើកបរលឿនពេក 🙏
យ៉ាងហោចមានមនុស្សទាំងក្មេងទាំងចាស់មានស្រី មានប្រុស ៩នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការក្រឡាប់រថយន្តលុចសុីស 470 ចំណុចអូរងើយ ភូមិសាស្ត្រស្រុកអូររាំងទាំងព្រលឹមថ្ងៃទី២៧ធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ៕ # CHN Channel News