សិល្បៈនិងកម្សាន្ត កំពូលតារាចម្រៀងប្រុស ៤ ដួង កំពុងក្ដាប់ជំនួញលុយវាល់លានក្នុងដៃ

491
UI Promtion 2021

បច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថា មានសិល្បករ សិល្បការិនីជាច្រើន មិនថាតារាចម្រៀង ឬតារាសម្ដែងនោះទេ ក្រៅពីអាជីពជាអ្នកសិល្បៈមានឈ្មោះបោះសំឡេង មានលុយហូរចូលដូចទឹកហើយនោះ ពួកគេមួយចំនួនក៏ជាអ្នករកស៊ី ក្លាយជាម្ចាស់ហាងនេះ ម្ចាស់នោះ ហើយខ្លះទៀត ក៏កំពុងវិនិយោគលើមុខជំនួញវាល់លានក្នុងដៃទៀតផង ជាពិសេសគឺវិនិយោគលើវិស័យអចនលទ្រព្យតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្ដែងកំពូលតារាចម្រៀងប្រុស ៤ ដួង កំពុងបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យអចនលទ្រព្យពុះដីឡូត៍លក់ ហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំង ៤ ម្នាក់ៗសុទ្ធតែក្ដាប់គម្រោងធំៗ បើគិតជាទឹកប្រាក់គឺប្រហែលខ្ទង់វាល់លានឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​#Chn Channel News