លើកដំបូង! ក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លង «អូមីក្រុង» ជិត ២០ នាក់ ក្នុង ១ ថ្ងៃ

387
UI Promtion 2021

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីករណីឆ្លងថ្មីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៨ នាក់ ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជាប្រភេទវីរុសបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង» និងជាករណីនាំចូលទាំងអស់ ដែលលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជាក់ចេញពីការធ្វើតេស្ត CPR។


ក្នុងនោះ តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង បានបន្ថែមថា ក៏មានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១១ នាក់ និង មិនមានករណីស្លាប់នោះទេ៕