រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាអំពាវនាវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ បង្កាកូវី១៩ ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

257
UI Promtion 2021

ភ្នំពេញ៖ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់សិស្ស និងនិស្សិតដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើង ទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ដូសទី៣ ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ពិសេសវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទដែលតា និងវីរុសបំប្លែងខ្លូនថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុង ដែលកំពុងចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅលើសកលលោក។
បណ្ឌិត សភាចារ្យ ហង់ ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំដល់សាកលវិទ្យាធិការគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានាយកនាយិកាគ្រប់គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡា រាជធានី ខេត្តជួយផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញសិស្ស និស្សិតអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើង ទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ- ១៩ដូសទី៣ឬដូសជំរុញឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។
លោក រដ្ឋមន្ត្រីបានឱ្យដឹងនៅក្នុងលិខិតមួយចុះផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះថា «តបតាមកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាប់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រី ជ្រាបថា៖ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកវីដ-១៩ ពិសេសវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែល និងវីរុសបំប្លែងខ្លូនថ្មី ប្រភេទ អូមីក្រុង(Omicron) ដែលកំពុងចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅលើសកលលោក ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាសូមស្នើឯក ឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់សិស្ស និស្សិតទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំឡើង ឱ្យទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ដួសទី៣ ឬដូសជំរុញ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ មករា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅជិតលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួន»។
គួរបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ មានកុមារ និងយុវវ័យអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំចំនួន ៨៣៧៣១នាក់ស្រី ៤៤៨៩៩នាក់ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ មានកុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំចំនួន១៧៣១៥១៥នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២។ចំណែកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន ៩៨០៦៦០១នាក់ បានចាក់ដូសទី៣ក្នុងចំណោមអ្នកអ្នកចាក់ដូសទី២ចំនួន ៩៨១៣៦២២នាក់៕