ទិន្នន័យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកកើនដល់៣១១លានករណី និង៥.៥លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះ

325
UI Promtion 2021

(អន្តរជាតិ)៖ យោងតាមតួលេខស្តីពីចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ ចេញពីគេហទំព័រ អន្តរជាតិ worldometers បានបង្ហាញថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់៣១១.០១៩.៨៥៨ករណីហើយ ក្នុងនោះសរុប៥.៥១១.៩៥៥ស្លាប់ និង២៦០.៥៥៧.៤០១នាក់បានជាសះស្បើយ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅកំពូលតារាង ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេ ដោយមានមនុស្សសរុប៦២.៦៦១.២៧២នាក់បានឆ្លង និង៨៦១.៣៣៦នាក់បានស្លាប់ ព្រមទាំងមនុស្ស៤២.៥០៥.៣៧៤នាក់បានជាសះស្បើយ ខណៈឥណ្ឌាឈរនៅលំដាប់ទីពីរមានអ្នកឆ្លង៣៥.៨៦៩.៩៤៧នាក់ ៤៨៣.៩៣៦បានស្លាប់ និង៣៤.៥៥៥.៥៤៩នាក់បានជាសះស្បើយ និងប្រទេសប្រេស៊ីលឈរ នៅលំដាប់ទី៣ ដោយ២២.៥៥៨.៦៩៥នាក់បានឆ្លង និងស្លាប់៦២០.១៤២ ព្រមទាំងជាសះស្បើយ២១.៦២៦.៨៣៦ករណី៕