ចាប់ពីថ្ងៃ១២-១៨ មករា កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ដល់ ១៥អង្សាសេ

281
UI Promtion 2021

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបន្តទទួលរងទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិន ដែលនឹងរំកិលចុះមកក្រោម គ្របដណ្តប់ផ្ទៃប្រទេស ជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងឦសាន បក់ក្នុងល្បឿនបង្គួរ ធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពអាចចុះត្រជាក់ដល់ ១៥អង្សាសេ ៕