ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងអូមីក្រុងដល់ទៅ ១១២នាក់, ឆ្លងសហគមន៍ ៨៧នាក់

215
UI Promtion 2021

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ១១២នាក់ ក្នុងនោះ ករណីនាំចូល ២៥នាក់ និងសហគមន៍ ៨៧នាក់។ នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៕