ABA ជោគជ័យខ្លាំង ការពិតប្រវត្តិក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកំពូលទាំង១១រូបនេះវិញ ក៏ខ្លាំងមិនធម្មតាដែរ

445
UI Promtion 2021

ធនធានមនុស្ស គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ព្រោះកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានធនធានមនុស្សខ្លាំងៗ គំនិតច្នៃប្រឌិត ការបង្កើផលិតផល ឬសេវាកម្ម ក៏មានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទៅតាមនោះផងដែរ។ ក្រឡែកមើលធនាគារ ABA ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាធនាគារដែលកំពុងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជា និងជាធនាគារដែលតែងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាប្រចាំផងនោះ ក៏មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំខ្លាំងមិនធម្មតាផងដែរ។ ​ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញនូវប្រវត្តិសង្ខេប របស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកំពូលទាំង១១ រូបរបស់ធនាគារមួយនេះ៖


១. លោក Askhat Azhikhanov តួនាទីជា CEO
លោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យកាហ្សាក់ស្ថាន MSc ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដោយមានកិត្តិយសពីសាលាធុរកិច្ច Cass (ទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស) បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងកិត្តិយសពីបណ្ឌិតសភាគ្រប់គ្រងរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន បរិញ្ញាបត្រផ្នែករុករកប្រេង និងឧស្ម័ន ពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន។ ក្រៅពីនោះលោកក៏ប្រឡូកក្នុងការងារជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម ជានាយកប្រតិបត្តិ…មុនពេលចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។

២. លោក Babu Ram Gyawali ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកធ្លាប់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានផ្នែកគណនេយ្យដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាឈ្មោះថា Institute of Chartered Accountants of India និងពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan University របស់ប្រទេសនេប៉ាល់។ ក្រោយមកចន្លោះឆ្នាំ២០០១ ដល់២០០៧ លោកបានប្រឡូកការងារ នៅធនាគារ Himalayan ក្នុងនាមជាមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៧ លោកក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA។

៣. លោក Galymzhan Temirov ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាន

លោកបាននបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាហ្សាក់ស្ថានក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ និងបានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការបច្ចេកវិទ្យា នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាហ្សាក់ស្ថាន។ ក្រោយប្រឡូកក្នុងការងារជាច្រើនមក ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ លោកក៏បានធ្វើការជាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់BTA និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៃធនាគារ TuranAlem មុនពេលដែលលោកចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។

៤. លោក Bibhu Pandey ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន

លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan ទីក្រុង Kathmandu ប្រទេសនេប៉ាល់ និងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan ។

លោក Pandey បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅឆ្នាំ១៩៩៧ ជាមួយធនាគារ Himalayan Bank Limited ដែលជាធនាគារវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយធនាគារ Habib Bank Limited ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។ ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៧ លោកបានធ្វើការនៅក្នុង នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឥណទាននៃធនាគារHimalayan ។ ក្នុងកំឡុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០០៨ លោកបានធ្វើការនៅធនាគារ Global Bank Ltd. ជាផ្នែកទីពីរនៃនាយកដ្ឋានឥណទាន រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៨ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងនាមជាជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន។

៥. លោក Sanzhar Abdullayev តួនាទីជាប្រធានផ្នែក Card និង E-Payments Officer

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិកាហ្សាក់ស្ថាន។ ចន្លោះឆ្នាំ១៩៩៨ និង២០០៧ លោកធ្វើការជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងគាំទ្រដល់កម្ចីលក់រាយ និងសាជីវកម្ម មូលបត្រ ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលនៅក្នុងនាយកដ្ឋានIT នៃធនាគារ Halyk Bank និងធនាគារ TuranAlem ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។ ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ លោកបានធ្វើការជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងពីឆ្នាំ២០០៨ ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកាតរបស់ធនាគារ ABA ។

៦. លោក Zokhir Rasulov ប្រធានផ្នែកឌីជីថល

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យTashkent Polytechnic (បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម) ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងតួនាទី IR Department of State Property Committee (SPC) ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដល់២០០៧ លោកបានធ្វើការនៅគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកហៅថា “ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា IT” ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (Uzbekistan)។ នៅពេលបញ្ចប់គម្រោងដោយជោគជ័យ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ បានចូលរួមការិយាល័យតំណាង Visor Holding នៅTashkent ក្នុងនាមជាជាអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្ម។ បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគារចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយក្រុមធនាគារ Credit-Standard Bank ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ។

បន្ទាប់​មកលោក​ត្រូវ​បាន​គេ​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុមដឹកនាំ​ធនាគារ ABA ក្នុង​ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ។ នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក Zokhir បានដឹកនាំដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ធនាគារនេះ។

៧.​ លោក Zhiger Atchabarov ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសកាហ្សាក់-អង់គ្លេស (អាល់ម៉ាទី ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន)។ ក្រោយមក លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅឆ្នាំ២០០៧ នៅនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនៃធនាគារ JSC TuranAlem (BTA Bank) ទីក្រុង Almaty ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនាំចេញ-នាំចូល។ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ លោកបានចូលរួមជាមួយ JSC Temirbank, Almaty, Kazakhstan ជាប្រធានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានធ្វើការនៅធនាគាររហូតដល់ឆ្នាំ២០១៤ ។ ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ លោកក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ។

៨. លោក ម៉ី ប៉ូលីន ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ហើយបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។

លោក បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់ជាមួយធនាគារ ANZ Royal ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដោយបម្រើតួនាទីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងផ្នែក Retail and Institutional Banking segment។ ការលាតត្រដាងរបស់គាត់គឺទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនជាមួយក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ ការវិភាគឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងឥណពន្ធ។

ដោយបានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ លោកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងកែលម្អផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មរបស់ ABA រួមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មប្រាក់បញ្ញើ ការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការអាជីវកម្ម ការអនុវត្ត និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្ម និងផលិតផល ការគ្រប់គ្រងការលក់ និងការអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង។

៩. លោក Igor Zimarev ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងលេខាធិការសាជីវកម្ម

លោកបាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Tashkent State University (ជាមួយ​កិត្តិយស)​ក្នុង​ប្រទេស Uzbekistan​ និង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​របស់​គាត់​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៣។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦-២០០៧ លោកបានធ្វើការនៅគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោក “ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាIT” (Uzbekistan)។ គម្រោង​នេះ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៧ បាន​ផ្លាស់​ទៅ​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍។

បទពិសោធន៍​ក្នុងវិស័យ​ធនាគារ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ក្រុម​ទីផ្សារ​របស់​ធនាគារ​ឥណទាន​ស្តង់ដារ​ (Uzbekistan) ដែល​គាត់​បាន​បម្រើ​តួនាទី​ជា​ច្រើន​រួម​ទាំង​ប្រធាន​សារព័ត៌មាន សេវាកម្ម។

នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ លោកបានចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ធនាគារ ABA ជាមន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារ។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ គាត់បានធ្វើជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ ដោយមើលការខុសត្រូវទាំងអស់។ បណ្តាញទំនាក់ទំនងទីផ្សាររបស់ធនាគារ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមទំនួលខុសត្រូវសង្គម (CSR)។ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ​លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងជាលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ABA។

១០. លោកស្រី គង់ ប្រសិទ្ធ តួនាទីទីប្រឹក្សា​សវនកម្ម​របស់​នាយក​ប្រតិបត្តិ​

លោកស្រីបាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Sherbrooke (កាណាដា) ជាមួយ​នឹង​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ និង​ការគ្រប់គ្រង​។ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ លោកស្រីបានធ្វើការជាសវនករផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ Arthur Andersen​​ & ​​Deloitte។​ បន្ទាប់មកបានចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិនៃកាណាដា ជាកន្លែងដែលលោកស្រីកាន់មុខតំណែងផ្សេងៗ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យាការវិភាគដំណើរការ និងការផ្លាស់ប្តូរក្រុម។

ក្នុង​អាជីព​ជាង២០ឆ្នាំ លោកស្រី​បាន​ប្រមូល​បទ​ពិសោធ​សវនកម្ម​ជាង​១៤​ឆ្នាំ​ ដែល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ជាន់​ខ្ពស់​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៅ​ធនាគារ​ជាតិ​កាណាដា និងក្រោយមកបានចូលរួមជាមួយ ABA ជាប្រធានទីប្រឹក្សាសវនកម្មក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

១១. លោក Torsten Kleine Buening ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងទីប្រឹក្សាដល់នាយកប្រតិបត្តិ

លោកចាប់​ផ្ដើម​អាជីព​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ឆ្នាំ ២០០២ បន្ទាប់​ពី​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​គម្រោង Volksbanken Group នៅ​ប្រទេស​អូទ្រីស។​ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៦​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៣ លោកបាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់ Samba Financial Group នៅ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ហើយ​បាន​ដឹកនាំ​ Capital​ &​Sportfolio Risk​សម្រាប់​ Emirates​ NBD នៅ​ក្នុង ទីក្រុងឌូបៃ ប្រទេសអារ៉ាប់រួម។

នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣​ លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​អាស៊ី​ដោយ​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​អភិបាលកិច្ច​សម្រាប់​ Enterprise-Wide​Risk Management​ សម្រាប់​ Standard​ Chartered​ (សិង្ហបុរី)។​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ដល់២០១៩ លោក​បាន​បម្រើការ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​អនុលោម​ភាព​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន Tenger​ Financial Group (ម៉ុងហ្គោលី) ដែល​គ្របដណ្តប់​លើ​ផ្នែក​ធនាគារ ការជួល និង​ធានារ៉ាប់រង។​

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់​ឆ្នាំ ២០២០ លោក​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងហានិភ័យ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​របស់ Deem Finance ជួយគាំទ្រចំពោះរបៀបវារឌីជីថល។ ក្រោយមក លោកក៏បានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ តួនាទីជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ជារួម តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះសមត្ថភាពនៃការសិក្សា បទពិសោធន៍ការងារ និងការវិវត្តខ្លួនរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ?