ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រៀបប្រយោគ «មើលព្រៃទាំងមូល» ជាការសិក្សារៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព

205
UI Promtion 2021

(ឧត្តរមានជ័យ)៖ ក្នុងជំនួបជាមួយសមាជិក សមាជិកា ក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចែករំលែកជ្រុងមួយ នៃគុណវុឌ្ឍសម្រាប់ការដឹកនាំមួយតាមរយៈប្រយោគមួយឃ្លាគឺ «មើលព្រៃទាំងមូល»។
ឯកឧត្តម ប្រធានស.ស.យ.ក. បានបញ្ជាក់ថា «ប្រយោគមួយឃ្លានេះ ក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាប្រចាំដែរ ហើយរៀនសូត្រតាមរយៈការសង្កេតបទពិសោធន៍ និងពុទ្ធិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់កម្ពុជា ដើម្បីច្នៃប្រឌិតបន្ថែមក្នុងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ។
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានបន្ដទៀតថា ប្រយោគមួយឃ្លានេះជាទ្រឹស្តីមួយសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិ ជាទ្រឹស្តីដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់ ក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ស្របតាមវិចារវិជ្ជា ដែលមានហេតុ មានផលច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយរួម និងជាទ្រឹស្តីនៃការដឹកនាំប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
បន្ថែមពីនេះ លោកបានផ្សាភ្ជាប់ប្រយោគនេះ ដើម្បីឲ្យសមាជិក សមាជិកាក្នុងអង្គពិធីយកទៅពិចារណា រៀនសូត្របន្ថែមជាមួយបទពិសោធន៍ នៃស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាជាក់ស្តែង ជាពិសេសវិធីសាស្ត្រដឹកនាំក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងការលំបាកដូចជាការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ឬក្នុងពេលប្រទេសជាតិប្រឈមជាមួយការឈ្លានពាន ក្នុងតំបន់នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យផ្ទាល់ និងរំលឹកដល់បទពិសោធន៍ នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកន្លងមកផងដែរ៕