ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន៖ «បោះឆ្នោត​ជូន​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លួនអ្នក និង​ដើម្បី​អនាគតកូនចៅយើង»

172
UI Promtion 2021