ឯកឧត្តម វ៉ាង យី (Wang Yi ) ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីជំហររបស់ចិន ជុំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នាល្ងាចថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសុខា រាជធានីភ្នំពេញ។

412
UI Promtion 2021

ឯកឧត្តម វ៉ាង យី (Wang Yi ) ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីជំហររបស់ចិន ជុំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នាល្ងាចថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសុខា រាជធានីភ្នំពេញ។