តំបន់អារ៉ែង! ទេសភាពធម្មជាតិព្រៃឈើគួរឱ្យគយគន់ជាទីបំផុត

កោះកុង៖ សមុទ្រព្រៃឈើនៅតំបន់អារ៉ែង គឺជាទេសភាពធម្មជាតិព្រៃឈើគួរឱ្យគយគន់ជាទីបំផុត។ នៅក្នុងតំបន់នេះ មានជីវចម្រុះជាច្រើនទៀត ដូចជាសត្វក្រពើ ដំរីជាដើម។ យើងការពារព្រៃឈើបាន ការពារជម្រកសត្វព្រៃ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជា ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ហើយធនធា នធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ បទល្មើសព្រៃឈើមានការធ្លាក់ចុះ និងភាពរិចរឹលនៃគម្របព្រៃឈើមានការធ្លាក់ចុះ ចំនួនសត្វព្រៃមានកំណើនឡើង ដែលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស និងសហគមន៍នានា។

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ រួមមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន និងរបៀងអភិរក្សជីវចម្រុះសរុបជិត ៦០ កន្លែងមានផ្ទៃដីទំហំ ៧, ៥ លានហិកតា ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ការពារ និងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឱ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សរាប់ជំនាន់តទៅទៀត៕