រៀបការយឺតពេល ប្រសើរជាងរៀបការខុស! ហេតុតែគូគេ កូនក្រមុំអាយុ១៨ឆ្នាំ រីឯកូនកំលោះវិញ អាយុឡើងកប់ហ្មង់…

នៅលើលោកយើងនេះ រឿងអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរ ដែលស្នេហាកើតឡើងមិនប្រកាន់វណ្ណះចាស់ក្មេង សំខាន់ឱ្យតែចេះយល់ចិត្តគ្នា ស្រលាញ់ស្មោះស្ម័គ្ររវាងគ្នា នឹងគ្នាទៅបានហើយ….ជាក់ស្ដែងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Sengly Charity បានសរសេររៀបរាប់ថា “ហេតុតែគូរគេ កូនកំលោះ៧១ ប៉ះកូនក្រមុំ១៨” ។​