ប្រភេទព័ត៌មាន

កីឡា​

អបអរសាទរ លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ឡាច សំរោង ក្នុងឱកាសត្រូវបានជ្រើសតាំងជា «សមាជិកកិត្ដិយស…

(ភ្នំពេញ)៖ ក្លិបតេក្វាន់ដូ ពិភពលោក ទូទាំងប្រទេស និងសមាជិកប្រតិបត្ដិនៃ ខេមរសហព័ន្ធតេក្វាន់ដូ សូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ឡាច សំរោង…
ព័ត៌មានលំអិត